HMSK

Selskapet har som målsetting å gjennomføre vårt arbeid og våre prosesser uten at det påføres skade på personell, miljø eller materiell.

Gjennom systematisk arbeidsmetodikk samt høy kompetanse, skal våre produkter og tjenester fremskaffes i henhold til våre kunders og myndighetskrav. 

Vi har en åpen HMSK kultur. 

Vårt selskap fokuserer gjennom ansattes holdninger og adferd på

  • kvalitet i alle ledd;
  • kontinuerlig forbedring;
  • trivsel og godt arbeidsmiljø;
  • fokus på helse, miljø og sikkerhet;
  • forebygging av forurensing.

Alle medarbeidere skal bidra til å redusere risikoen for skade på personell, miljø og materiell.

Alle ledere har et særlig ansvar og skal tilrettelegge og følge opp HMSK samt utvise et synlig HMSK engasjement.

Vårt HMSK styringssystem er godkjent og sertifisert av akkrediterte eksterne parter.

 

Sertifikater:

 

MRC Global Norway

Valves

Instrumentation

Piping

ISO 9001

ü

ü

ü

ü

ISO 14001

ü

ü

ü

ü

ISO 3834-2

-

ü

-

-

ATEX QAN

-

ü

ü

-

Achilles

ü

ü

ü

ü

Sellihca

ü

ü

ü

ü

FPAL

ü

ü

ü

ü

 

 

Kontaktpersoner

Cato Boge

Cato Boge

QHSE Director, Nordic/HSE Director, International

Esa Petterson

Esa Petterson

QHSE Mgr. - Finland/Sweden

Jan Arild Ørke

Jan Arild Ørke

QHSE Mgr. - Piping Division

Roy Anders Kristofersen

Roy Anders Kristofersen

QHSE Mgr. - Instrumentation Division

Trond Grimen

Trond Grimen

QHSE Mgr. - Valve Division